Oland visar

Konsert i Alunda

LUNDA FLYGFÄLT 
Google Maps »
Bollungen 103
747 91 Alunda
Tel: 070-651 22 57
E-post »

Oland visar har anor tillbaka till 1926 med olika inriktningar varje gång det genomförts, där fokus alltid varit att visa upp och främja Olandsbygden. Bygdens företag och föreningar är med och genom eventet vill man skapa möjlighet för bygdens barn, ungdomar och unga vuxna att möta ideella föreningar och organisationer i bygden för att visa på den mångfald av fritidsaktiviteter det finns. Man vill specifikt rikta in sig på verksamheter som aktiverar barn och ungdomar fysiskt i olika idrotter och liknande för att främja barn och ungdomars fysiska och mentala hälsa. Som en del av musikunderhållningen under detta evenemang står Lena Maria och hennes musiker för; Piano: Daniel Stenbaek, Bas: Magnus Ahlgren, Slagverk: Oscar Eriksson Uggla.

Mer information kommer!